Jurnal Mubeza mengundang para penulis untuk mengirimkan naskah untuk diterbitkan pada tahun 2019